Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

ÖĞRENCİ AFFINDA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME (7143) SAYILI KANUN

ÖĞRENCİ AFFI

          18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir. 

           Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin daha önce kayıtlı olduğu ya da kayıt hakkı kazandığı ilgili Meslek Yüksekokulu/Yüsekokul/Fakülte/Enstitü öğrenci işleri birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ekler

AF BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc
AF BİLGİLENDİRME METNİ.pdf
7143 SAYILI KANUNUN UYGULAMA İLKELERİ.pdf