Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvencesi Komisyonu

KALİTE GÜVENCESİ ALT KOMİSYONU VE BÖLÜM TEMSİLCİLERİ

KALİTE ALT KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt CEYLAN (Başkan)

Öğr. Gör. Murat İLDİRİR (Üye)

Yakup BAYAR (Üye)

BÖLÜMLER KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ÇELİK

Yönetim ve Organizasyon

Öğr. Gör. Erhan SEYİS

Ormancılık

Öğr. Gör. Nihal ÇELİK

Dış Ticaret

Öğr. Gör. Murat İLDİRİR

Pazarlama ve Reklamcılık

Öğr. Gör. Gülcan KANDEMİR

Muhasebe ve Vergi

Öğr. Gör. Sinem GÖK

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri

Öğr. Gör. Mehmet Engin ÖZEN

El Sanatları