Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Yönetim
Yönetim
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt CEYLAN
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Erhan SEYİS
Müdür Yardımcısı
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri
 
 
Yenice Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt CEYLAN
Müdür-Başkan
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR
Müdür Yardımcısı-Üye
Öğr. Gör. Erhan SEYİS
Müdür Yardımcısı-Üye
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ÇELİK
Üye
Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU Üye
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri (Raportör)
 
 
Yenice Meslek Yüksekokul Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt CEYLAN
Müdür
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR
Müdür Yardımcısı-Üye
Öğr. Gör. Erhan SEYİS Müdür Yardımcısı-Üye
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ÇELİK
Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk.
Öğr. Gör. M. Engin ÖZEN
El Sanatları Böl. Bşk. V.
Öğr. Gör. Sinem GÖK
Tasarım Böl. Bşk. V.
Öğr. Gör. Gülcan KANDEMİR
Muhasebe ve Vergi Böl. Bşk. V.
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri (Raportör)