Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Yönetim
Yönetim
Öğr. Gör. Coşkun YANAR
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Nihal ÇELİK
Müdür Yardımcısı
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri
 
 
Yenice Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Öğr. Gör. Coşkun YANAR
Müdür-Başkan
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR
Müdür Yardımcısı-Üye
Öğr. Gör. Nihal ÇELİK
Müdür Yardımcısı-Üye
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ÇELİK
Üye
Yrd. Doç. Dr. Erdem GÜNDOĞDU Üye
Doç. Dr. Muhammet ERAT Üye
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri (Raportör)
 
 
Yenice Meslek Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. Coşkun YANAR
Müdür
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR
Müdür Yardımcısı-Üye
Öğr. Gör. Nihal ÇELİK Müdür Yardımcısı-Üye
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ÇELİK
Yönetim ve Organizasyon Böl. Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Fatih Tuncay EFE
Ormancılık Böl. Bşk.
Öğr. Gör. M. Engin ÖZEN
El Sanatları Böl. Bşk. V.
Öğr. Gör. Hanife YARMACI
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Böl. Bşk. V.
Öğr. Gör. Sinem GÖK
Tasarım Böl. Bşk. V.
Öğr. Gör. Gülcan KANDEMİR
Muhasebe ve Vergi Böl. Bşk. V.
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri (Raportör)