Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Fiziko-kimyasal Özelliklerinin ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
 

 

 

Proje Kodu

:

FBA-2015-404

Proje Türü

:

ÇOMÜ/BAP - Bağımsız Araştırma Projesi

Proje Başlığı

:

Tarımsal Sulamada Kullanılan Yenice ve Davutköy Göletlerinin (Yenice, Çanakkale) Fiziko-kimyasal Özelliklerinin ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

Proje Başlangıç Tarihi

:

12.02.2015

Proje Bitiş Tarihi

:

12.08.2016

Proje Süresi (Ay)

:

18 Ay

Proje Bütçesi

:

19.848,98  TL

Proje Sorumlusu

:

 

Yardımcı Araştırmacılar

:

 

Proje Özeti

:

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde özellikle yaz aylarında suya bağlı tarım yapıldığından, bölgenin yaklaşık 7 km batısında yer alan Yenice Göleti ve Davutlar Göleti zirai sulama kaynağı olarak büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, antropojenik faaliyetler nedeniyle kirlilik potansiyeli giderek artan Yenice Göleti'nden ve Davutlar Göleti'nden örnekleme istasyonları seçilerek mevsimsel olarak su numuneleri alınacaktır. Bu istasyonlar insan aktivitelerinin daha yoğun olduğu bölgelerden seçilecektir. Çalışmada sıcaklık, pH, elektrik iletkenliği, çözünmüş oksijen ve tuzluluk değerleri arazide ölçülecektir. Ayrıca alınan su örneklerinde biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, nitrit, nitrat, fosfat, askıda katı madde tayini, suda metal analizleri (kadmiyum, krom, kobalt, bakır, demir, kurşun, çinko, mangan, bor ve arsenik) ve suda mikrobiyolojik kalite analizleri (mezofil ve psikrofil aerob canlı sayımı, enterokok, koliform, E.coli ve sülfit indirgeyen anaerob bakteri sayımı) yapılacaktır. Çalışma sonucunda, yapılacak su kalitesi ve mikrobiyolojik kalite analizlerine göre bölgedeki kirliliğin durumu tespit edilerek; bulgular istatistiksel analizlerle değerlendirilecektir.

Proje Çıktıları

:

1- Meslek Yüksekokulumuza suyun fiziko-kimyasal parametrelerini (sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, askıda katı madde, iletkenlik, vb.) ölçebilen prob kazandırılacaktır.