Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

Tarihçe

 

İlçemiz 1936 yılına kadar Gönen İlçesine bağlı köy hüviyetinde iken, 15.06.1936 tarih ve 3012 sayılı Kanunla İlçe haline dönüştürülerek Çanakkale İline bağlanmıştır.

 

İlçemiz Asar Dağının kuzeyine bakan yamacında 19.Y.Y. başlarında İnceköy adıyla kurulmuş; halkı bir rivayete göre Kınık Türklerinin Kızıl Keçili soyundan olup, Göçebelikten yerleşik düzene geçmişlerdir. Diğer rivayete göre ise şimdiki Yenice İlçesinin temelini oluşturan aileler Ahmet Vefik Paşa iskânından önce Kasabanın 4 km. kadar kuzey batısında Oğlakçı ve Kırma çakıl mevkiinde konaklamışlardır. Bu mevkiye Naip yurdu da denilmektedir. 17. Yüzyılın sonunda dağılan obadan 4 aile Asar Dağının eteğinde düzlüğe gelip yerleşmişlerdir. Bunlar; Bekirler, Şıhlar, Zeybekler ve Çelebilerdir. İlk defa Yan oba ve Dalyan oba olarak anılmıştır. Daha sonra İnceköy ve nihayet YENİCEKÖY adı verilmiştir.

 

18 Mart 1953 deprem felaketine maruz kalan İlçemiz bu günkü yerine Devletin yardımı ile taşınmıştır.

 

Çevremizdeki en eski yerleşim yerinin Seyvan Köyü olduğu söylenmektedir. Çünkü burada ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve halen kullanılan ''Issız Cuma'' adıyla anılan ahşap çatılı bir cami bulunmaktadır.