Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

YÜKSEKOKUL KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU TOPLANTISI YAPILDI

Yüksekokul Yönetimi ile Bölüm Başkanları arasında kalite güvencesi çalışmaları kapsamında yapılan program öz değerlendirme raporlarını değerlendirilmek amacıyla istişare toplantısı yapıldı. Verimli geçen toplantıyı Bölüm Başkanlarımıza Teşekkür ederek sonlandırdık.