Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA “BANKACILIK KARİYERİNDE MUHASEBE EĞİTİMİN ÖNEMİ” KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ

YENİCE MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ “BANKACILIK KARİYERİNDE MUHASEBE EĞİTİMİN ÖNEMİ” KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİ

2019 - 2020 öğretim Yılı Ders Dışı Eğitim faaliyetleri kapsamında; Yüksekokulumuz Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Gülcan Kandemir ve Akbank Çan Şube Müdürü Ercan Karakoç, Yüksekokulumuzda “Bankacılık Kariyerinde Muhasebe Eğitimin Önemi” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde, güncel ekonomik konularda ve iş hayatında başarılı olma ve başarının sürdürülebilirliği konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca; finansal sistemin doğru şekilde işlemesini sağlayan unsurların başında bankacılık sektörünün geldiği, bankacılık sektörü çalışanlarının çok büyük bir kısmı muhasebe eğitimi almakta olduğu ve ağırlıklı olarak muhasebe bilgisinin kullanıldığı belirtildi.

Öğrencilerimize, önlisans programı ile sektörde 1. düzey çalışan olarak iş bulma imkânına sahip olacakları ve piyasanın yetişmiş işgücü beklentileri aktarıldı. Finansal piyasaları okuyabilmek ve finansal problemlere çözüm yaratacak seçenekleri ortaya koyabilmek adına, muhasebe grubu derslerinin önemi anlatıldı.