Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA SIFIR ATIK PROJESİ EĞİTİMİ...

.

           Yenice Meslek Yüksekokulu’nda 04.12.2018 tarihinde konferans salonunda, yüksekokul müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ceylan’ın katılımıyla tüm akademik ve idari personele "Sıfır Atık Projesi"nin etkili ve verimli bir şekilde uygulanması ve izlenmesine yönelik olarak bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim, Sıfır Atık Projesi Eylem Planının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi kapsamında Yüksekokulumuzu temsilen odak noktası olarak görevlendirilen Öğr.Gör.Dr. Seda ÖZDİKMENLİ TEPELİ ve Öğr.Gör. Gülsen ERGİNAL tarafından verildi. Yüksekokulumuzun mevcut atık kutuları değerlendirilerek Öğr. Gör. Mehmet Engin ÖZEN tarafından görsel tasarımları yapılarak Sıfır Atık Projesi’ne uygun hale getirildi. Katılımcılara T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde israfı önlemek, oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" hakkında detaylı bilgiler verilerek toplantı sonlandırıldı.