Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Politikamız

Ekler

2021-2025 ÇOMÜ STRATEJİK PLANI.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf
ÇOMÜ Stratejik Planı 2018-2022.pdf
Kalite El Kitabı.pdf