Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Sınav Formları

Öğrenci Sınav Formları

Ekler

Dönem Başı Öğrencilerimize Dağıtılması Planlanan Ders Bilgi Formu.pdf
Sınav Kağıdı Örneği.pdf
Sınav Zarfı Bilgi Formu Örneği.pdf