Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Stratejik Eylem Planı
Kurumsal Stratejik Planımız 2018/2022
Tüm Programlar Stratejik Planları 2018/2022
Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri   2018/2022