Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

7417 Sayılı Af Yasası Uygulama Esaslarına Ek Madde

02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin ile tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi

gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli kararı ile Yükseköğretim Genel Kurul verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişiklerini keserek 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabilecekleri dikkate alınarak; başvuran öğrencilerin 07 Aralık 2022 tarihine kadar müracaatlarının alınarak kabul olması halinde kayıtlarının yapılarak Bahar yarıyılı itibari ile öğrenimlerine başlayabilmeleri, Bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren ilgili yükseköğretim kurumuna 30 gün için başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabilmelerine, İlgili öğrencilere konuya ilişkin bilgilendirmenin yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasına, karar verilmiştir.

Ekler

ÖN LİSANS BAŞVURU FORMU.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)