Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Komisyonu

Yenice Meslek Yüksekokulu Kalite Güvence Komisyonu

 

Ünvanı / Adı Soyadı

Bölümü

Görevi

1

Öğr. Gör. Murat GÜNAY

Yüksekokul Müdürü

Başkan

2

Öğr. Gör. Nihal ÇELİK

Müdür Yardımcısı

Üye

3

Öğr.Gör. Murat İLDİRİR 

Dış Ticaret

Üye

4

Öğr. Gör. Şadiye AYDIN 

Finans, Bankacılık ve sigortacılık

Üye

5

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Tuncay EFE 

Ormancılık

Üye

6

Dr.Öğr.Üyesi Kahraman SELVİ

Veterinerlik

Üye

7

Dr.Öğr.Üyesi İlker KARAÖNDER

Hukuk

Üye

8

Öğr. Gör. M. Engin ÖZEN

El Sanatları

Üye

9

Öğr. Gör. Dr. Ramazan YILDIZ

Yönetim Organizasyon

Üye

10

Öğr. Gör. Nilay KARAMAN 

El Sanatları

Yedek Üye

11

Öğe. Gör. Zişan ÇÖLGEÇEN

Veterinerlik

Yedek Üye

12

Öğr. Gör. Süleyman CEYHAN

Hukuk

Yedek Üye

13

Öğr. Gör. Ece YÜCEL

El Sanatları

Yedek Üye

14

Öğr. Gör. Handenur SUNAL IŞIK

Yönetim Organizasyon

Yedek Üye

15

Yakup BAYAR

Yüksekokul Sekreteri

Üye (Raportör)

16

Sümeyye ÇELİK

Öğrenci

Üye

NOT: Dış Ticaret Bölümü Kalite Güvence Komisyonu asil üyesi toplantıya katılamadığı takdirde yerine Dış Ticaret Bölümü Öğr. Gör. Nihal ÇELİK yedek üye olarak katılım sağlayacaktır.

Ekler

06.10.2021 TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf
1 KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 26.10.2021.pdf
2 KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 26.10.2021.pdf
DIŞ PAYDAŞ TOP. KATILIM LİSTESİ LİSTESİ.pdf
KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 20-07-2022.pdf
KALİTE GÜVENCE TOP. TUTANAĞI 14.09.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 01.10.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 03.02.2020.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 16.09.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 17.09.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 21.08.2020.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 26.10.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 28.09.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 29.09.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOP. TUTANAĞI 30.09.2021.pdf
KALİTE KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI 05.04.2023.pdf
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK KURUL TOPLANTISI 6-10-2021.pdf