Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

İdari Personel
Ünvan
Adı SOYADI
Görevi
e-mail
Dahili
Yüksekokul Sekreteri
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri
ybayarcomu.edu.tr
35006
Şube Müdürü Mehmet Emin DEMİREL Öğrenci İşleri memindemirelcomu.edu.tr  
Bilgisayar İşletmeni
İlyas TURNA
Müdür Sekreteri / Yazı İşleri
iturnacomu.edu.tr
35010
Bilgisayar İşletmeni Kadir Cem ÖZDEMİR Muhasebe kadircem.ozdemircomu.edu.tr 35026
Bilgisayar İşletmeni
Veysel TOKAL
Öğrenci İşleri
vtokalcomu.edu.tr
35003
Bilgisayar İşletmeni Ahmet Polat KAYAÜSTÜ Öğrenci İşleri polatahmet.kayaustucomu.edu.tr 35003
Güvenlik Görevlisi Nilgün AKGÜN Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Tahir AYDIN Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Osman BURHAN Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Emrullah ÇETİN Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Halit ARABACI Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Ayşegül GÜNGÖR Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Osman GÜNGÖR Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Deniz IŞIK Güvenlik   35029
Güvenlik Görevlisi Sami TOPÇU Güvenlik   35029
Temizlik personeli Ender ÇAKICI Çevre Düzenleme ve Temizlik    
Temizlik personeli Betül KARABACAK Çevre Düzenleme ve Temizlik    
Temizlik personeli Mürvet ÖZEMRE Çevre Düzenleme ve Temizlik    
Temizlik personeli Mithat ŞEN Çevre Düzenleme ve Temizlik    
Temizlik personeli Ersun AKYÜZ Çevre Düzenleme ve Temizlik    
Temizlik personeli Ayça AKSU Çevre Düzenleme ve Temizlik