Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Durum

Doğa ve İklim

 

Agonya bölgesinde Akdeniz iklimine yakın hava şartları hüküm sürmekte, diğer kesimlerde ise karasal iklim özellikleri görülmektedir. İlçemizde yıllık yağış ortalaması 600-700 mm. civarındadır. Bu yağışın % 15,8'i İlkbahar, %15,5'i Yaz, %50'si Sonbahar, %18,7'si Kış aylarında görülür. 

 

En fazla yağış Aralık ayında en az yağış Ağustos ayında görülür.Yenice, Yunan mitolojisinde efsanelere ev sahipliği yapmış olan İda Dağı olarak bilinen Kaz Dağları'nın kuzey eteklerinde uzanmakta olup denizden yüksekliği 273 m, yüzölçümü 1367 km2 dir. İlçemiz arazi olarak büyük oranda ova şeklindedir. 

 

Akdeniz iklimiyle karasal iklimin yer yer birlikte yaşandığı ilçemiz İsviçre'nin Alp Dağlarından sonra oksijen bakımından dünyanın en zengin ikinci ormanları olan Kaz Dağları'nın etkileyici ve dinlendirici bir doğasına sahiptir. 

 

Coğrafi Durum

 

İlçemiz Çanakkale İl Merkezine 100 km. Balıkesir İline 113 km. mesafede olup, Balıkesir - Çanakkale Devlet Karayolu üzerinde bir bölgedir.

 

İlçe toprakları; Kuzeydoğu ve Doğuda Balıkesir İli Balya ve Gönen İlçeleri, Güneyde Balıkesir İli, Edremit ve Havran İlçeleri, Batıda Çan İlçesi, Kuzeyde Biga İlçesi ile çevrilidir. Rakımı 273 m. olup, yüzölçümü 1.367 km2. dir.

 

Gönen Çayının suladığı Agonya ve küçük Agonya ovaları belli başlı büyük ovalarıdır. Bunun yanında Çakır çayının suladığı Karaköy, Çakıroba, Nevruz ile Davutköy çayının suladığı Çınarcık, Sofular, Aşağıinova dere yatağı ovaları mevcuttur. Bu ovalar İlçe tarımında önemli bir yere sahiptir.

 

İlçemizde akarsular devamlı ve düzenli bir akış göstermez. Yaz aylarında sular azalır veya tamamen kurur, Kış aylarında ise bazen taşkınlara varan artışlar görülür. En büyük akarsu Gönen çayıdır. Buraya Karaaydın, Kurtlar, Büyük Agonya dereleri dökülmektedir. İlçede pek yüksek olmayan dağlar zirvelerine kadar karışık türde ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların çoğunluğunu meşe ve çam ormanları teşkil eder; bunların arasında köknar, kayın, gürgen, ıhlamur, kestane ve dere yataklarında çınar ağaçları bulunur. Orman yönünden oldukça zengin durumdadır. İlçe yüzölçümünün % 66'sı orman sahasıdır.

 

İlçemiz de toplam 12 adet sulama göleti mevcuttur. Bunlar; Araovacık, Çınarcık, Davutköy-Torhasan, Hamdibey-Ahiler, Kalkım, Karaköy, Koruköy, Yenice-Merkez ve Sameteli sulama göletleridir. Ayrıca DSİ tarafından Kayatepe ve Hamdibey Asar göletlerinin gövde inşaatı bitmiş sulama kanalı inşaatları devam etmektedir. Gönen Barajı olarak bilinen fakat Yenice İlçe sınırları içinde yer alan barajda elektrik üretimi devam etmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)