Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu 14 Şubat 1994 tarihinde 327 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Yenice Meslek Yüksekokulu 1994-1995 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığından tahsis edilen “Yeşilyurt İlköğretim Okulu’na ait binada eğitim-öğretime başlamıştır. 2001-2002 Eğitim Öğretim yılından itibaren 4200 m² kapalı alana sahip A Blok binasına taşınılarak eğitim-öğretime devam etmiştir. Yenice Meslek Yüksekokulu kampüsü içinde mevcut olan A Blok binasına ek olarak 2007 yılında 4200  m² kullanımlı B blok binası hizmete açılarak, toplam 2 binada aktif olarak 8400 m² kapalı alanda eğitim-öğretime devam edilmektedir. Yeni hizmet binalarımızın yerleşim alanı; basketbol sahası, ağaçlık alanlar ve spor sahası dahil olmak üzere toplam yaklaşık 40.000 m²'dir.

Meslek yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim, Teknik programlarda Elsanatları, İktisadi programlarda Muhasebe bölümleri olmak üzere iki bölümde başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında İktisadi Programlara İşletme bölümü, 2003-2004 eğitim öğretim yılında İşletme ve Muhasebe bölümlerinin ikinci öğretimi, 2006-2007 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün ikinci öğretimi, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Dış Ticaret bölümü, Tekstil Teknolojileri bölümü, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Dış Ticaret bölümünün ikinci öğretimi, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Lojistik bölümü ve Pazarlama bölümleri açılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı 1. Sınıfına öğrenci alımı yapılmıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılı başında Bologna eşgüdüm çalışmaları kapsamında öğretim planları yeniden düzenlenmiş olup sürekli güncellenmektedir.

Yenice Meslek Yüksek Okulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren birinci öğretim olarak; Adalet, Mimari Dekoratif Sanatlar, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Lojistik, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Laborant ve Veteriner Sağlık Programları ikinci öğretim olarak; Bankacılık ve Sigortacılık ve Adalet programları olmak üzere toplam 9 program ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.

2020 yılı itibariyle Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, İşletme Yönetimi programı, Tekstil Teknolojisi Programı ve Lojistik (İ.Ö.) Programı kapatılmış ve gelecek Eğitim- Öğretim yılı için öğrenci alımı durdurulmuştur. Moda Tasarım Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı ve Sosyal Güvenlik Programlarına gelecek yıllarda öğrenci alımı planlanmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz teorik, uygulamalı ve bilgisayar destekli eğitim vererek; Dış Ticaret, Bankacılık, Sigortacılık, Lojistik, Hukuk, Ormancılık gibi sektörlerde ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Bu kapsamda öğrenim kalitesinin üst düzeyde gerçekleştiği, bölgesel ve ulusal sorunlara bilimsel çözümlerin üretildiği bir öğretim kurumu olmak amaçlanmaktadır.

Uluslararası standartlarda mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, nitelikli mezunlar yetiştirmek misyonu doğrultusunda eğitimin kalitesini sürekli artırmayı hedefleyen Okulumuz, ulusal- uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve araştırma projelerine katılım ile sürekli kendisini geliştiren akademik bir yapıya sahiptir

EĞİTİM ALANLARI

 

Derslikler

Meslek Yüksekokulumuzda 20 adet derslik, 1 adet Yabancı Dil Dersliği mevcut olup, bunların tamamında ve atölyelerimizde projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

Kütüphane

Yenice Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezine bağlı çalışmaktadır. 6000'e yakın basılı kaynak ile ulusal ve uluslararası kaynağın yer aldığı kütüphanede yayınlar; uygulanan programlara yönelik gereksinimleri karşılayacak yeterliliktedir. Yerli ve yabancı dilde yayınlar mevcuttur. Periyodik yayın abonelikleri ve internet bağlantısı vardır. Çeşitli kütüphane ve dokümantasyon merkezleri ile ÇOMÜ merkezi kütüphane aracılığı ile iletişim sağlanmaktadır.    

Toplantı Salonu; Okulumuzda bir adet toplantı salonu mevcut olup, ihtiyaca cevap verecek donanıma sahiptir.

Konferans Salonu; Meslek Yüksekokulumuz konferans, seminer, panel, sunum gibi bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, mefruşat ve ses sisteminin yeterli düzeyde dizayn edildiği 120 kişilik modern bir konferans salonuna sahiptir. Konferans salonumuzda öğretim elemanlarımız haricinde, alanında uzman kişiler bilimsel çalışmalarını sergileme olanağı bulabilmektedir.

 

Laboratuvar ve Atölyeler;

 

  • Bilgisayar Laboratuvarı  …………………………3 adet
  • Seramik Atölyesi   ……………………………….1 adet
  • Ebru Atölyesi    …………………………………. 1 adet
  • Teknik Resim Atölyesi  ………………………….1 adet
  • Çizim Atölyesi  …………………………………  1 adet
  • Dokuma Atölyesi   ……………………………..   2 adet
  • Ahşap Boyama Atölyesi   ………………………. 1 adet
  • Tekstil Konfeksiyon Atölyesi   …………………. 1 adet
  • Kalıp Atölyesi   …………………………………. 1 adet
  • Gıda Analiz ve Kontrol Laboratuvarı    ………… 1 adet

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Amacı bilim ve bilim merkezli insan yetiştirme olan Meslek Yüksekokulumuz, amacına hizmet edecek donanım, altyapı ve mekan hazırlamayı hedefine oturtmuştur. Yenice Meslek Yüksekokulu, her biri kendi alanında uzman, bilimsel birikimi ve nitelikleri yeterli olan öğretim elemanı kadrosu ile gerekli altyapı ve laboratuvar olanakları desteğinde kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli gelişmeyi kendine hedef edinmiştir.Bu bağlamda, A Blok binasında, 2 bilgisayar laboratuvarı, 6000'e yakın basılı kaynak ile ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim imkanı olan kütüphane, B blokta ise 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 El Sanatları ve Tekstil Bölümü için 21 bilgisayarlı desen çizim laboratuvarı, gıda kalite kontrol ve analiz laboratuvarı, yabancı dil sınıfı, ebru atölyesi bulunmaktadır. Her iki binada yer alan sınıflarda derslerin görsel (bilgisayar, projeksiyon kullanımı vb.) olarak işlenebilmesi imkanını sağlayan teknik altyapı oluşturulmuştur. A ve B Blok binalarında uygulamalı dersler için 10 adet atölye kullanılmaktadır. Geniş internet ağımız mevcut olup, 24 saat ULAKBİM ile kesintisiz internet hizmetimiz vardır. Akademik personel için her iki personele 1 oda ve bilgisayar tahsis edilmiştir. Hizmet Binamız için 72 dahili kapasiteli telefon santrali kurulmuştur. Santralimize bağlı olan 4 harici hattan 2’si Üniversitemiz internet ağı aracılığıyla sağlanan VOIP hattır.

 

Sosyal Alanlar

 

 Kampüs alanı içerisinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın hijyenik koşullarda öğle ve akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir adet yemekhane, bir adet kantin ve bir adet kamelya mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimize yönelik boş zaman aktiviteleri için bir adet açık satranç alanı, spor ve oyun ekipmanları mevcuttur. Spor aktivitelerinin gerçekleştiği futbol halı sahası, basketbol ve voleybol sahası bulunmaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)