Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Yönetim
Yönetim
Öğr. Gör. Zeynel KILIÇ
Meslek Yüksekokulu Müdürü
zeynelcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Erhan SEYİS
Müdür Yardımcısı
erhanseyiscomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özcan ŞİMŞEK
Müdür Yardımcısı
ozcansimsekcomu.edu.tr
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri
 
 
Yenice Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Öğr. Gör. Zeynel KILIÇ
Müdür-Başkan
Öğr. Gör. Erhan SEYİS
Müdür Yardımcısı-Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özcan ŞİMŞEK
Müdür Yardımcısı-Üye
Prof.Dr. Muhammet ERAT 
Üye
Doç. Dr. Engin GÜR Üye
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri (Raportör)
 
 
Yenice Meslek Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. Zeynel KILIÇ
Müdür
Öğr. Gör. Erhan SEYİS
Müdür Yardımcısı-Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özcan ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı-Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuncay EFE
Böl. Bşk. Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kahraman SELVİ
Böl. Bşk. Üye
Dr. Öğr. Üyesi İlker KARAÖNDER
Böl. Bşk. Üye
Öğr. Gör. Dr. Ramazan YILDIZ Böl. Bşk. V. Üye
Öğr. Gör. Sinem GÖK Böl. Bşk. V. Üye
Öğr. Gör. Murat İLDİRİR Böl. Bşk. V. Üye
Öğr. Gör. M. Engin ÖZEN Böl. Bşk. V. Üye
Öğr. Gör. Sami YILMAZ Böl. Bşk. V. Üye
Yakup BAYAR
Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)