Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2019

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu

2019

2020

2021

2022

2023

Öz Değerlendirme Raporu Kontrol Raporları ve Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2019

2020

2021

2022

2023

Kurum İçi Değerlendirme Raporu Kontrol Raporu

2020

2021

2022

2023