Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları Öğrenci İşleri

Ekler

Askerlik Sevk ve Tehir İptali İ ş Akış Adımları.pdf
Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri İ ş Akış Adımları.pdf
Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Adımları.pdf
Ders Muafiyeti ve Ders Saydırma Süreci İş Akış Adımları.pdf
Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Adımları.pdf
Kayıt Sildirme Süreci İş Akış Adımları.pdf
Mazeret Sınavı Süreci İş Akış Adımları.pdf
Mezuniyet ve Diploma Basılması Süreci İş Akış Adımları.pdf
Öğrenci Belgesi ve Transkript Süreci İş Akış Adımları.pdf
Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci İş Akış Adımları.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)