Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

Birim Bütçe Analizi 2020

Yenice MYO Bütçe Analiz Çalışmaları

Ekler

Finansal kaynakların yönetimi.pdf
Kalite Komisyon Bütçe Değerlendirme Toplantı Tutanağı.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)