Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu

ÜBYS/Ek Ders Sorumluları

Yenic MYO UBYS Sorumlularına ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı Telefon (Dahili)

                              Görevi

Yakup BAYAR

Yüksekokul Sekreteri

35006 Ek Ders Birim Sorumlusu

Kadriye ERTAN

Bilgisayar İşletmeni-Muhasebe

34008 Ek Ders Mutemet

Öğr. Gör. Murat İLDİRİR

Müdür Yardımcısı

35004 Ek Ders / İzin İşlemleri

Birimimize gelecek olan tüm talepler kalite çalışmaları kapsamında kayıt altına alınmakta olup https://destek.comu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden talep açılması gerekmektedir.

ÇOMÜ Destek Sistemi'ne açılmayan talepler hakkında işlem yapılmayacaktır.